น้องวัตพระใหม่

บทความ

หลวงพ่อมี วัดบ้านช้าง

10-02-2559 18:59:47น.

หลวงพ่อมี วัดบ้านช้าง 

เสือเสน่ห์ สิงห์เมตตา แห่งทุงวังน้อย

ศิษย์ ในคาถา หลวงพ่อออด วัดบ้างช้าง  หลวงพ่อแสวง วัดลาดทราย

สืบสาย กรุงเก่า พระครูนิเทศธรรมกถา (หลวงพ่อพัน) วัดบ้านสร้าง ยอด ปรมาจารย์

ที่รัชกาลที่ ๕  นิมนต์ให้เสก พระพุทธนรสีห์ วัดเบญจมบพิตร เมื่อปี 2443

อยุธยา ไม่มีใครไม่รู้จัก หลวงพ่อพัน วัดบ้านสร้าง ยอดปรมาจารย์สมัยรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๕ พระองค์นิมนต์มาปลุกเสกพระพุทธนรสีห์ ที่วัดเบญจมบพิตร ร.ศ.118( พ.ศ.2443) ในอยุธยา มี ๗ รูป คือ พระญาณไตรโลก(อาจ) วัดศาลาปูน ,พระปริยัติวงศาจารย์ (วิญญู) วัดบรมวงศ์, พระสุวรรณวิมลศิล(หนู) วัดสุวรรณฯ,พระครูนิเทศธรรมกถา (หลวงพ่อพัน) วัดบ้านสร้าง,หลวงพ่อฉาย วัดพนันเชิง, หลวงพ่อชม วัดพุทธไธศวรรย์ , หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ , หลวงพ่ออ่ำ วัดวงฆ้อง (พระกรรมมาวาจารย์ หลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติ และ ผู้ปลุกเสกเหรียญหลวงพ่อโต ปี 2460 ร่วมกับ หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติ) ๑ ใน ๗ คือ หลวงพ่อพัน วัดบ้านสร้าง จะเอาให้ ลึกชัดไปกว่านั้นอีก กล่าวคือ หลวงพ่อพัน วัดบ้านสร้าง  หรือ พระครูนิเทศธรรมกถา มีศิษย์เอก ๔ รูป

๑.พระครูสันทัดธรรมคุณ (หลวงพ่อออด) วัดบ้านช้าง (หลวงพ่อกวย บอกว่าหลวงพ่อออด เสกตัว เฑาะ ออกจากปากได้)

๒.พระครูถาวรธรรมสาร(หลวงพ่อแสวง) วัดลาดทราย (พระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อมี)

๓.พระครูสรกิจพิจารย์(หลวงพ่อผัน) วัด แปดอาร์

๔.พระราชสิทธิมงคล (หลวงพ่อสวัสดิ์) วัดศาลาปูน ยอดพระเกจิแห่งอยุธยา

หลวงพ่อมี วัดบ้านช้าง องค์นี้ได้วิชาสายตรงจาก หลวงพ่อพัน หรือพระครูนิเทศธรรมกถา จาก แม่น้ำ ๒ สายใหญ่ คือ

•    สายที่ 1 หลวงพ่อออด วัดบ้านช้าง เทพเจ้าแห่งวังน้อยทุกวันนี้หลวงพ่อมี ก็อยู่กุฏิเก่า หลวงพ่อออด และเป็นเจ้าอาวาส วัดบ้านช้าง วัดเดิมของหลวงพ่อออด

•    สายที่ 2 หลวงพ่อแสวง วัดลาดทราย ผู้เป็น พระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อมี นอกจากสายใหญ่พลังพุทธคุณจากปรมาจารย์กรุงเก่า อยุธยา แล้วหลวงพ่อมียังเคยออกธุดงค์ในป่า ฝึกกรรมฐานตามลอยเท้า ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต

 เมื่อฤกษ์ได้ เวลาถึงเวลา ไก่จะออกไข่- ฟ้าจะผ่า- กาจะร้อง อันนี้ห้ามไม่ได้ บัดนี้ หลวงพ่อมี วัดบ้านช้าง ผู้ได้ฉายาว่า “เสือเสน่ห์ สิงห์เมตตา แห่งทุ่งวัง น้อย” เปิดเผยตัวปรากฏชื่อในวงการเครื่องรางของขลัง ฝากฝังวิชาชั้นครูตั่งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ บนแผ่นดิน วังน้อย ให้ได้รู้ทั่วกันว่า “ที่นี่ ไม่เป็นสองรองใคร”